Hoe de money mindset mythe ons mentaal breekt

Jarenlang heb ik het geprobeerd. Boeken verslonden, cursussen gevolgd. Om altijd met een gevoel achter te blijven dat er ergens iets ‘off’ voelde wanneer ik aan de slag ging met mijn money mindset. 

Herken je dit gevoel? Je bent niet gek, jouw gevoel heeft simpelweg een boodschap voor je. In dit artikel deel ik wat het mij vertelde.

Het is eigenlijk pas sinds kort dat ik begrijp waar mijn ‘off’ gevoel vandaan kwam. 

Niet omdat ik eindelijk mijn mindset had weten te fixen.

Wel omdat ik inzag dat er op een veel dieper niveau iets heel anders gefixt moet worden. Sindsdien kijk ik heel anders naar money mindset boeken, trainingen of guru’s.

Waarom?

Allereerst geloof ik zeker dat al deze guru’s een oprechte intentie hebben mensen te helpen. De mensheid is bezwaard met vele lagen aan trauma. Het thema ‘kunnen ontvangen’ is hier een groot onderdeel van. Het is belangrijk hier zaken in te helen.

Wat voor mij alleen niet meer klopt is dat jou hierbij in principe (voor de zoveelste keer) aangepraat wordt dat er iets mis is met je. Je mindset klopt niet, deze moet gefixt, zodat je mee kunt komen binnen het huidige systeem. Dit geldt niet alleen voor money mindset zaken, maar eigenlijk voor alle zaken gerelateerd aan mentale welzijn. 

Maar, vraag ik mij af, wie moet hier nou daadwerkelijk gefixt worden?

Welke dynamiek ligt er ten grondslag aan het feit dat wij massaal rondlopen met zoveel trauma, bijvoorbeeld rondom geld?

Welke dynamiek ligt er ten grondslag aan het feit dat wij massaal rondlopen met zoveel trauma, bijvoorbeeld rondom geld?

Schaarste creatie

Als je gaat ontleden hoe ons monetaire stelsel tot stand is gekomen in de geschiedenis en kritisch gaat kijken naar hoe het vandaag de dag in elkaar steekt, dan is het niet zo gek dat wij hier mentale problemen door ervaren. 

Dit systeem is nooit gebouwd met het idee dat er wereldwijde welvaart is voor iedereen. Dit systeem is gebouwd rondom schaarste creatie. Die schaarste zit in het feit dat banken (en vroeger koningen, priesters en edelen) rente vragen. Die rente is alleen niet in omloop, want het geld om dit af te betalen is expres nooit gedrukt. Simpel gezegd: er is in de wereld altijd meer schuld dan kan worden afbetaald. Dit geeft de beheerders van dit geld een extreem machtige positie.

Door de vele eeuwen heen heeft dit schaarste spel zich als een sneeuwbaleffect over de wereld uitgerold met als gevolg dat we massaal in een hamsterwiel zitten met onaflosbare schulden, inflatie, deflatie en groeiende armoede tot gevolg. Terwijl diezelfde beheerders achter de schermen hierom in hun vuistje lachen.

Je kunt je vast voorstellen welk effect dit heeft gehad op onze levens. Hoe hard je ook je best doet, je bent nooit goed genoeg.
Neem echt eens een moment om bewust stil te staan bij de trauma’s die wij als mensheid door alle eeuwen heen hebben opgelopen, doordat geld ons leven beheerst. Dat is eigenlijk te groot om te bevatten. 

Hoe vrij ben je werkelijk?

We denken dat we vrij zijn om te gaan en staan waar we willen. Zeker in Nederland hebben we het goed, maar realiseer je dat ook wij in realiteit slaven zijn van dit financiële systeem. Onze dagen draaien om geld. Of we willen of niet. Dat is dus geen vrije keuze. 

Vooral de vraag hoe we meer geld kunnen bemachtigen houdt ons bezig. Maar de lineaire weg van altijd maar meer staat haaks op de cyclische aard van de mens. Daarom is het onvermijdelijk dat het botst en staan we op een cruciaal kruispunt. 

Achter de schermen wordt er namelijk hard gewerkt aan het CBDC (Central Bank Digital Currency). Eind 2023 zullen de eerste Europese landen hier waarschijnlijk al mee gaan werken en de kans is groot dat dit in Nederland ook het geval zal zijn. Het staat al jaren op de planning van de EU. 

Je mag je afvragen wie erbij gebaat is 

Nou lijkt digitaal geld op het eerste gezicht geen probleem. We doen nu ook al de meeste bankzaken online en betalen met je telefoon is lekker makkelijk. Toch zitten er aan het CBDC grote haken en ogen. Want hiermee wordt geld programmeerbaar en kunnen er regels worden verbonden aan jouw gedrag, je CO2 gebruik, waar je je geld uitgeeft en hoe lang het houdbaar is (daar kan geen money mindset tegenop).

Misschien denk je, ‘het zal zo’n vaart niet lopen, ’, maar ik denk dat de afgelopen jaren inmiddels wel bewezen hebben dat de politiek niet in dienst is van de burger, maar in dienst van Big Tech, Big Pharma en Big Food. De grote corporates overstijgen de machten van overheden, sterker nog, ze beheersen ze. CBDC voegt daar nog eens gigantisch veel macht aan toe. Je mag je afvragen wie daarbij gebaat is. 

Even een sidenote… Hoeveel datacentrales zijn er bijvoorbeeld wereldwijd nodig om al die transacties te registreren? Zou dat werkelijk bijdragen aan CO2 vermindering?

Doorgaan of ombuigen?

Doorgaan op deze weg zal in mijn optiek nooit voor werkelijke welvaart zorgen. De kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter.

Ik kan mijn money mindset fixen zodat ik een mooi huis op Ibiza kan kopen, goede doelen kan steunen en mijn geld kan investeren in regeneratieve zaken, maar het lost op geen enkele manier structurele honger of armoede op. Daar liggen veel grotere machten in de wereld aan ten grondslag.

Deze machten beheren een financieel systeem wat niet functioneert en mens en milieu tot in de lengte van dagen uitput.

Op Instagram deelt Marianne Williamson het heel raak:

Marianne Williamson

Laten we er moeite in steken om dit systeem van economische ongelijkheid om te buigen in plaats van dat wij onze mindset moeten aanpassen om maar binnen dit bestaande niet-werkende systeem te kunnen functioneren. Dat lijkt me heel wat zinvoller.

Laten we er moeite in steken om dit systeem van economische ongelijkheid om te buigen in plaats van dat wij onze mindset moeten aanpassen om maar binnen dit bestaande niet-werkende systeem te kunnen functioneren.

Voor mij is dit ook zeker een zoektocht, want hoe sta je op tegen zo’n groot en machtig systeem? Dat lijkt bij voorbaat een verloren zaak. Maar macht kan alleen zegevieren als deze wordt gegeven. 

Stel je eens voor wat er zou gebeuren wanneer we met z’n allen opstaan en ons massaal onttrekken aan dit systeem? Wat zou dat doen voor ons gevoel van welbevinden? Wat zou het betekenen voor de levens van onze kinderen?

Onmogelijk? 

Misschien. 

Maar ook zie ik dat deze wil om te veranderen uit staat in het ‘veld’ en ze magnetisch werkt. Misschien klinkt dit wat vaag, maar ik geloof dat er op aarde bewustzijnsvelden zijn waar we collectief op in tappen, vaak zonder dat we het zelf weten. Dit maakt het mogelijk dat bewegingen en denkwijzes op meerdere plekken in de wereld tegelijkertijd zijn intrede doen.

Waarschijnlijk schrijft er bijvoorbeeld op dit moment iemand een vergelijkbaar artikel als dit en ik wed dat nu dit onderwerp via dit artikel in jouw bewustzijnsveld is gekomen, je hier de komende tijd meer over tegen gaat komen. Wonderlijk, maar zo werkt het.

De vele gevoelige mensen die nu leven pikken dit veld op

Ik heb er dus flinke hoop op dat een tegenreactie op eeuwen aan onderdrukking onvermijdelijk is. De vele gevoelige mensen die nu leven pikken dit veld op, begrijpen waarom ze altijd al een onbestemd gevoel hadden, erkennen de wil om het anders te doen en nemen hier ook doelgerichte acties op.

Mijn antenne vangt in ieder geval al vele prachtige initiatieven op; parallelle systemen die anders omgaan met goederen, diensten, grondstoffen en vooral met mensen. Door te ruilen, onvoorwaardelijk te geven, elkaar lokaal te versterken, door geldsystemen op te zetten zonder rente of door communities te bouwen die floreren zonder geld. 

Ik schreef eerder al dat collectieve harmonie in onze lifetime mogelijk niet gaat gebeuren, maar dat we nu wel de bouwstenen leggen voor de generaties na ons en iedere steen is er één. 

Niet voor mijn Ibiza mansion, maar voor de fundering van onze achterkleinkinderen.

Aan ons de keuze hoe we die vormgeven.

Lees ook deze blogs:

Cora Verhagen
Mantra Journey, Om Namah Shivaya, Hédi Carlee en Cora VerhagenHédi Carlee
vrij creëren, creatie coachingCora Verhagen
Cora Verhagen
Cora Verhagen
Creëer je of consumeer je?Cora Verhagen